AbzeSolar.com

Gallery

Sint-Janslyceum
Kerst Actie 2014: HOE LICHT HET LEVEN VERANDERTExamples of Solar Water Heaters in West Africa
The story of Therese
Therese got a MAMA-LIGHT lamp from the WorldBank. She tells how important the lamp is for her and how it changed her lifeOffices in Bamako
AbzeSolar S.A. has two Locations in Bamako, the main office in ACI2000 and a small demonstration and an executive meeting room in Hotel Laico AmitieLaunch of AbzeSolar S.A. in Mali
Report and pictures of the official launch Empowering the village
Solar energy in the villageTraining center
Impressions from the training center and trainingsGoing international
Pictures of international meetings

Sint-Janslyceum

                                                                                                                                                        For English click here

KERST ACTIE 2014: HOE LICHT HET LEVEN VERANDERT

Tijdens de Kerst Actie 2014 hebben de VWO leerlingen van het Sint-Janslyceum 3250 Euro opgehaald. Met dit geld wordt aan 162 kinderen in Burkina Faso die geen licht hebben een MAMA-LIGHT lamp gegeven, zodat zij 's avonds kunnen studeren en daarmee een betere toekomst krijgen. 

DE SCHOOL

Het Sint-Janslyceum is een middelbare school in Nederland. De school is opgericht in 1916 en heeft nu meer dan 2000 leerlingen.

Sint-Janslyceum in 's-Hertogenbosch, Nederland

Ieder jaar rondom Kerstmis organiseert de school een speciaal project om de leerlingen bewust te maken van de minder bedeelden in de wereld en om ze te stimuleren acties te organiseren om anderen te helpen. organiseren. Dit jaar is het thema voor de leerlingen van het VWO: "Hoe Licht het leven verandert".

HOE LICHT HET LEVEN VERANDERT

Meer dan 1,5 miljard mensen in de wereld hebben geen elektriciteit. De gevolgen zijn groot. Zonder energie en zonder licht is het moeilijk om aan de armoede te ontsnappen. Kinderen moeten vaak overdag thuis meehelpen en hebben vervolgens ’s avonds geen licht om hun huiswerk te maken en om te sturen. Het opzetten van bedrijfjes is erg moeilijk. Industrialisatie en het scheppen van banen is bijna onmogelijk. Dit betekent dat de mensen afhankelijk blijven van primitieve landbouw en primitieve handel en dat ze weinig mogelijkheden hebben om een betere wereld voor hun kinderen te creëren. 

Omdat er geen elektriciteit is zijn ze voor licht van petroleum lampen. Maar de kerosine-lampen zijn gevaarlijk en uitermate ongezond. Ze veroorzaken vaak brand (door omvallen en/of omstoten) en ze veroorzaken een hoop lucht vervuiling binnenshuis. Deze vervuiling is niet alleen irritant voor de ogen, maar ook zeer slecht voor de gezondheid. De schatting van de Wereld Gezondheid Organisatie is dat elk jaar 4,3 miljoen mensen sterven als gevolg van het gebruik van petroleum en andere fossiele brandstoffen voor licht, koken en verwarming.

HET PROJECT 

H.R.H. Prinses Abze Djigma heeft ter introductie van het project 12 klassen van het Sint-Janslyceum bezocht op 2 december. Ze heeft een presentatie gegeven en besproken met de leerlingen over het belang van het licht en de gevolgen voor kinderen die moeten leven zonder licht en elektriciteit en hoe zij daarmee omgaan.


H.R.H. Princess Abze Djigma voor de klas op het Sint-Janslyceum in Den Bosch voor het project: "Hoe licht het leven verandert"

Aan de hand van concrete voorbeelden, gaf ze aan hoe het leven van kinderen veranderde vanaf het moment dat ze MAMA-LIGHT lamp hadden gekregen. De MAMA-LIGHT lamp laadt overdag op via een klein zonnepaneel (10x10 cm) en geeft dan ‘s avonds 5 uur licht.

Met de MAMA-LIGHT lamp kunnen kinderen ’s avonds lezen, hun huiswerk maken en met elkaar spelen. Daarmee krijgen zij mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen en te ontsnappen aan de armoede. Tegelijkertijd betekent dat een MAMA-LIGHT lamp in het gezin ook ten goede komt aan de rest van de familie. Vaders en moeders hebben nu ook gezond en beter licht om te werken in de avond.  Dit betekent een mogelijkheid om meer geld te verdienen, minder kans op ongelukken en gezondheidsproblemen en bovenal een verbetering van de kwaliteit van het (gezins)leven. Zie de brochure onder aan deze pagina.

De leerlingen hebben  samen met hun klassendocent acties het project besproken en acties bedacht om geld in te zamelen om lampen te kunnen doneren aan leerlingen op scholen in gebieden in Burkina Faso waar er geen elektriciteit is.

HET RESULTAAT

In totaal hebben de leerlingen 3250 Euro ingezameld met allerlei projecten. Een fantastisch actie was de actie van klas A2A. Zij hebben een sponsoractie georganiseerd, waarbij iedereen een of meerdere sponsoren heeft aangeworven die per geschaatst rondje geld gaven voor de actie. In totaal hebben ze met deze actie maar liefst 849 Euro opgehaald. 

De schaats actie van klas A2A van het Sint-Janslyceum waarmee 849 Euro opgehaald is voor het
MAMA-LIGHT project

Op 14 januari is op het Sint-Janslyceum het ingezamelde geld overhandigd aan H.R.H. Princess Abze Djigma ten overstaan van klas A2A en enkele leeringen van andere klassen. Tijdens deze sessie heeft Princess Abze Djigma uitgelegd hoe en waar de lampen overhandigd. Hiervan zal een video gemaakt worden die aan school overhandigd zal worden.

Video van de overhandiging van het resultaat van de Kerst Actie door Mevrouw Nelleke Krijger, adjunct directeur van het Sint-Janslyceum aan H.R.H Princess Abze Djigma (op de foto klikken voor de video)

Wordt vervolgd ...... ..